Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

De westerse maatschappij anno NU

Vroeger en nu

De westerse maatschappij anno NU

In de westerse maatschappij anno NUzijn vaste waarden sterk uitgehold en is de secularisatie een niet te stoppen proces. De mens is meer dan ooit op zichzelf aangewezen, als het op waarden en normen aankomt, om zijn plaats te bepalen in de samenleving. En wat er vervolgens gebeurd is dat mensen op zoek gaan naar antwoorden in allerlei spirituele- en esoterische cursussen. Men shopped wat af om een antwoord te vinden op levensvragen om op die manier grip te krijgen op hun zijn. Kenmerkend daarbij is dat veel van deze levensscholen vaak claimen de waarheid in pacht te hebben en daarmee elkaar ook afwijst. Een probleem dat ook aan de wortel ligt van de secularisatie. In plaats dat men met elkaar in gesprek gaat en men van elkaars standpunten kennis neemt en leert om zo tot een geheel te komen, blijft het mensenwerk en blijven de verschillen en verbittering naar elkaar toe bestaan.

De Vrijmetselarij als levensschool kent niet
de waarheid hoogstens een waarheid die voor ieder lid anders kan zijn. De methodiek is zodanig van opzet dat symbolen geen vaste uitleg krijgen en dus ook geen dogma zijn.

De Vrijmetselarij richt zich op een geestelijke ontwikkeling binnen een samenleving, die zijn status tegenwoordig meer ontleent aan materialisme, dan aan respect en oog voor de ander zijn zijn of zijn eigen leefmilieu. Velen raken op drift en de mens raakt steeds verder vervreemd van zichzelf.
Alles staat in het teken van economische groei en cijfers en of dit ten koste gaat van zijn eigen leefomgeving is hieraan vaak ondergeschikt. Terwijl de mens geen beter specie is dan de andere levende wezens op aarde. Wij vormen slechts, een schakel in het grote geheel.
Voor de hedendaagse mens, die zelf vorm geeft aan zijn handelen en denken, biedt het eeuwenoude rituaal een inspiratiebron die recht kan doen aan de individuele deelnemer en hem de gereedschappen leert gebruiken om een plaats te bepalen tot zijn medemens en de maatschappij. Hij kan dit doen vanuit een volstrekt autonoom handelen.

Het regelmatig bij elkaar komen in de Loge geeft een grote verdieping in het zelf. Het toetsen aan elkaars mening geeft meer inzichten in eigen handelen. En niet voor gebruik binnen de loge maar juist in de maatschappij, bijvoorbeeld hoe men zich privé, op het werk en in zijn omgeving met vrienden en anderen opstelt. En hoe men een positief aandeel kan leveren aan de samenleving als geheel. Hierbij is het niet nodig om te denken aan grootse dingen, maar wel een gedrag dat gericht is op “fair-play” en naar vermogen een ander tot steun te zijn.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu