Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Hans

de Loge > Broeders over de loge

Hoe kwam ik bij de vrijmetselarij?

Op circa 14 jarige leeftijd had ik al de overtuiging dat één geloof nooit de waarheid zou kunnen bevatten. Het zou betekenen dat miljoenen anderen het mis zouden hebben. Maar ook dat ze ieder voor zich, weliswaar hetzelfde nastreefden, naastenliefde en een wereld waar plaats is voor een ieder maar…mits, die dezelfde overtuiging/ideologie aanhangt. Hetzelfde beeld zie je bij politieke partijen. Ik wil hier overigens nadrukkelijk zeggen dat de Vrijmetselarij vele leden heeft die een kerkgenootschap of politieke partij aanhangen en dit mede geïnspireerd door het gedachtegoed van de Vrijmetselarij verder een plek in hun leven kunnen geven.

Ik raak nu net 2 kenmerken aan die binnen de vrijmetselarij juist niet besproken worden in die zin er mag niet over gestreden worden, want het verdeelt mensen terwijl het juist de overeenkomsten zijn die mensen met elkaar meer bindt. Zie bij de natuur rampen in Nieuw Zeeland en Japan.

In mijn zoektocht had ik rond mijn 30 behoefte om me ergens aan te sluiten bij een vereniging die universele waarden uitdroeg niet gebonden aan religie of politiek, die ruimte biedt aan ieders individuele opvatting. Die mij kon inspireren met denkbeelden niet alleen op het aardse horizontale vlak maar ook spiritueel zeg maar een verticale lijn, tussen hier en boven.

In mijn jeugd werd wel eens thuis over een buurman gesproken die vrijmetselaar was en het enige wat ik daarvan heb overgehouden is dat het nooit negatief was, maar wat wel?……….. geen idee. Tot ik in 1980 een advertentie over een voorlichtingsbijeenkomst las, in het oude gebouw aan de Fluwelen Burgwal 22 Den Haag, de gevel staat er nog met daarop nog enige Maçonnieke symbolen. Het was een avond met gewone mensen, het zou zomaar je buurman kunnen zijn. Niettemin nam het nog 9 jaar voordat ik toetrad. En hoe simpel kan het zijn, een collega van mijn partner kwam toevallig langs en vertelde dat Chris naar de loge was, en dit was het teken je ziet het niet altijd maar dan rijd de trein door zonder mij, in dit geval ben ik ingestapt op mijn reis naar en door de vrijmetselarij.

Hoe heb ik dat tot heden ervaren?
In het begin was het eerste jaar als leerling een jaar van consumeren, luisteren naar inleidingen die wij bouwstukken noemen over allerlei onderwerpen, symbolen, ethische- en maatschappelijke vraagstukken, de een had meer mijn interesse dan de ander maar altijd pikte ik er wel een zin of opvatting uit die me raakte en me aanzette als ik er een artikel in de krant over zag om het te gaan lezen.

Ik ontmoette mannen die ik anders niet zou zijn tegen gekomen, ik hoor ideeën die mij anders nooit op een ander spoor zou hebben gezet. Ik zie en ervaar grote verschillen in opvattingen maar ik ervaar wederzijdse bereidheid om naar de verschillen te luisteren, niet mijn gelijk is belangrijk de overweging waarom een ander anders denkt is interessant daar kan ik mijn voordeel mee doen.

Maar het voor mij meest belangrijke binnen de Vrijmetselarij zijn de bijeenkomsten in open loge, dat zijn de momenten waarin de aanname van een nieuw lid plaats vindt of de bevordering tot gezel of verheffing tot meester. Hierover vertellen is als een muziekstuk lezen maar niet de muzikale uitvoering horen. Het moet ervaren worden en die ervaring is verschillend met hoe je die avond in je vel steekt, een andere stemming roept andere reacties op.

Daarnaast is het na een avond hakken en beitelen aan mijn ruwe steen goed om met elkaar in een ontspannen sfeer een biertje te drinken of na open loge een maaltijd te gebruiken.

Welk symbool spreekt mij het meeste aan en waarom?
De vrijmetselarij kent vele symbolen en het mooie daarvan is dat een ieder zijn eigen uitleg eraan kan geven, natuurlijk staan vele symbolen die we in de maatschappij kennen vast met een uitleg b.v. de trouwring/cirkel als een oneindige verbintenis. Binnen de vrijmetselarij zijn we daarin zeer terughoudend.

Spreken over maçonnieke symbolen ontkoppeld van de context waarin ze gehanteerd worden is daarom moeilijk en is eigenlijk maar een deel van het geheel waarin het wordt gepresenteerd. Niettemin doe ik een poging omdat het voor mij duidelijk weergeeft hoe verschillen een boeiend onderwerp van gesprek en inzicht kunnen worden, ik bedoel het symbool van de ruwe steen; zijn wij als mens als een ruwe steen geboren die bewerkt moet worden om in te passen in het bouwwerk wat wij de maatschappij noemen of is de mens geboren als een zuivere kubiek die door opvattingen is geworden tot een ruwe steen?

Hans
Loge Vincent la Chapelle


Submenu:


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu