Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Orde

Meer informatie

Orde van Vrijmetselaren
De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren telt ruim zesduizend leden, verenigd in 145 loges; gemiddeld heeft een loge ongeveer veertig leden. Het lidmaatschap staat open voor meerderjarige mannen. De Orde wordt gevormd door alle loges welke zich onder haar gezag hebben geschaard. Dit betreft circa 160 loges in Nederland, Suriname, het Caribisch gebied, Zimbabwe, Zuid Afrika en Thailand. Zij heeft haar hoofdkantoor, Ordegebouw genoemd aan de Prinsessengracht in Den Haag. Hier is het landelijk secretariaat gevestigd en vergadert het hoofdbestuur. Het hoogste gezag van de Orde van vrijmetselaren berust bij het Grootoosten, de vergadering van vertegenwoordigers van alle in Nederland gevestigde loges.
De dagelijks leiding van de Orde berust bij de Grootmeester en het college van Grootofficieren die gekozen worden door de jaarlijks vergadering van logevertegenwoordigers, het Grootoosten. De vrijmetselarij wordt beoefend in Loges, plaatselijke autonome verenigingen die zich georganiseerd hebben in een landelijk verband. Voor de bestuurlijke organisatie van de loges in Suriname, de loges in het Caribisch gebied en en Zimbabwe zijn Provinciale Grootloges gesticht welke onderleiding staan van een Proviciaal Grootmeester en zijn college van bestuur.

Het hoofdbestuur vervult overkoepelende taken voor de loges, zoals het vaststellen van binnen de orde geldende regels, het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties van vrijmetselaren, de productie van landelijk publiciteitsmateriaal, het organiseren van landelijke jubileumactiviteiten, de controle op stichtingen die liefdadigheids- en hulpfondsen namens de orde beheren, et cetera. Jaarlijks komen afgevaardigden van de loges die tot de orde behoren bijeen in een landelijke vergadering die grootoosten wordt genoemd.

Internationale betrekkingen
Wereldwijd zijn er ongeveer twee miljoen vrijmetselaren. In het algemeen ontbreken loges alleen in landen met een dictatoriaal of dogmatisch religieus bewind; ook daar vindt vaak echter ondergronds vrijmetselaarsarbeid plaats of wordt de vrijmetselarij in ballingschap levend gehouden. Een groot aantal landen heeft een overkoepelende landelijke vrijmetselaarsorde, meestal grootloge of grootoosten genoemd. Grote landen hebben soms meerdere grootloges. Er bestaat geen internationale overkoepelende organisatie van vrijmetselaren waaraan de nationale organisaties verantwoording zouden moeten afleggen. Alle nationale organisaties zijn volledig zelfstandig. Wel onderhouden zij vriendschappelijke betrekkingen met elkaar.

Zo bestaan nauwe banden tussen de Nederlandse orde en rond de honderdvijftig ordes elders ter wereld.

Bron: www.vrijmetselarij.nlTerug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu