Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Riten

Meer informatie > Wikipedia

De op de volgende pagina's vermelde tekst komt van Wikipedia en vertegenwoordigt niet de mening van de loge Vincent la Chapelle of de Orde van Vrijmetselaren, maar dient slechts als informatieoverdracht.

Elke vrijmetselaarsloge maakt bij haar werking gebruik van een specifieke ritus. Dat is een modelceremonieel die het verloop van de plechtige handelingen beschrijft die in de loge worden uitgevoerd. Door het gebruik van een ritus wordt de inhoud van de handeling benadrukt en in de verf gezet. Deze meestal zeer oude ritussen dragen bij tot het decorum van een plechtigheid.

Voor belangrijke gebeurtenissen in de vrijmetselarij bestaan er plechtige handelingen: bijvoorbeeld bij de verhoging van graad, de aanstelling van een grootmeester, de oprichting van een loge, enzovoort. Iedere vrijmetselaarsloge beoefent een zestal basisrituelen met betrekking tot de basisgraden van de vrijmetselarij:

  • opening van de logewerkzaamheden (in elk van de drie graden);
  • sluiting van de logewerkzaamheden (in elk van de drie graden);
  • inwijding tot leerling-vrijmetselaar;
  • bevordering tot gezel-vrijmetselaar;
  • verheffing tot meester-vrijmetselaar;
  • aanstelling van het bestuur, Voorzittend Meester en officieren-dignitarissen genoemd.


Hieraan kunnen nog een aantal gelegenheidsrituelen worden toegevoegd, naargelang de gelegenheid zoals:

  • de oprichting van een nieuwe loge;
  • zomer- en wintersolstitium (Zomer St. Jan en Winter St. Jan);
  • lente- en herfstequinox;
  • rouwloge.


Het geheel van al deze aparte ceremoniŰn voor alle handelingen die in het leven van een vrijmetselaarsloge voorkomen wordt een ritus genoemd. Alhoewel alle riten dezelfde historische basis hebben, zijn er toch grote verschillen gegroeid in de loop van de tijd.

Bij de keuze van een ritus zijn verschillende elementen belangrijk: de herkomst, de inhoudelijke thema's, culturele en filosofische achtergronden, de kleding, de attributen, de gebruikte ornamenten, de aankleding van de tempel en ga zo maar door. Het gebruik van de ritus is een universeel gegeven in de vrijmetselarij. Men kan het in deze zin goed vergelijken met andere riten zoals bijvoorbeeld in de liturgie.

Het verschil is, dat de liturgie een eredienst aan God is, terwijl in de vrijmetselarij het geloof in God zelfs niet noodzakelijk is. Men kent wel een "symbool" de OBDH (OpperBouwmeester Des Heelals), dat ieder op geheel eigen wijze kan interpreteren, maar dat staat niet centraal in het rituele gebeuren zelf.

De vrijmetselarij kent een verscheidenheid aan riten. Deze situatie is historisch gegroeid. Volgens de mašonnieke ritenspecialist Jean-Marie Ragon zijn er niet minder dan 52 verschillende riten die worden gehanteerd, en een onnoembaar aantal regionale variaties[bron?].

De belangrijkste ritus voor het verlenen van de drie basisgraden zijn de Emulationritus of Engelse Ritus voor de reguliere vrijmetselarij en de Franse Moderne Ritus voor de irreguliere vrijmetselarij. In de hogere gradenvrijmetselarij is de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus of Schotse Ritus de meest verbreide ritus. Minder frequent voorkomend, maar toch nog regelmatig gebruikt is de Gerectificeerde Schotse Ritus of de Ritus van Memphis-Misra´m.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij (25 februari 2011)
Loge Vincent la Chapelle aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden op deze pagina.Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu