Vrijmetselarij Loge Vincent la Chapelle


Ga naar de inhoudsopgave

Veel gestelde vragen symbolen en ritualen

Meer informatie

Vraag 1.
Kan een partner ook kennisnemen van de ritualen?

Antwoord:
In het algemeen zal een vrijmetselaar datgene dat het lidmaatschap van de loge hem biedt en in het bijzonder zijn belevenis van de rituelen met zijn partner willen delen, als die daar voor openstaat. Dat kan alleen als die ook kennis heeft van het inwijdingsgebeuren en dus van de ritualen. Er is geen bezwaar tegen dat hij die kennis verstrekt. Hij handelt daarmee niet in strijd met zijn belofte, mits hij ervan kan uitgaan dat zijn partner die wetenschap als persoonlijk en strikt vertrouwelijk beschouwt.Vraag 2.
Kunnen niet-vrijmetselaren kennisnemen van de rituelen?

Antwoord:
Nee, dat is in principe niet de bedoeling.

Het belangrijkste argument ervoor is dat daardoor het element van verrassing en de beleving voor degene die toetreedt, minder intens zou zijn. Vrijmetselarij is immers een inwijdingsgenootschap. Overigens zijn de ritualen (= de teksten van de rituelen) voor wie dat wil, te vinden in tweedehands boekhandels, antiquariaten en zelfs op internet.

De ritualen zijn, evenals bij een toneelstuk, niet meer dan een ‘script’, een beperkte weergave van de werkelijkheid van een echte opvoering. De waarde ligt sterk in de daadwerkelijke beleving.Vraag 3.
Welke kenmerken heeft de ‘rituele arbeid’?

Antwoord:
Het rituele gebeuren kan gekarakteriseerd worden als een ernstig spel, te vergelijken met een toneelstuk. Maar het is wel een spel met diepe waarden en belevenissen die de deelnemer zelf moet ontdekken en verwerken. Het kan hem helpen zijn antwoord te vinden op vragen naar het waarom en waartoe van zijn leven.Vraag 4.
Wat is de waarde van symboliek voor de vrijmetselaren?

Antwoord:
Voor vrijmetselaren biedt de symboliek een gemeenschappelijke taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Die taal schept een eenheid tussen mannen met totaal verschillende achtergronden, opvattingen en karakter. Voor de individuele vrijmetselaar ten slotte geeft de symboliek daarbuiten een mogelijkheid om zichzelf te toetsen aan de idealen die hij zich stelt.Vraag 5.
Wat is een ritueel of rite?

Antwoord:
Een rite kan verschillende vormen hebben. Meestal is het een combinatie van een symbool en een symbolische handeling, vaak aangevuld met een korte tekst die het karakter heeft van een vaste formule. Voorbeeld: een handdruk bij een ontmoeting (‘hoe maak je het’). Van oudsher en over de hele wereld worden riten gebruikt bij geboorte, huwelijk, dood en andere belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven.Vraag 6.
Welke rituelen kent de vrijmetselarij?

Antwoord:
Bij de aanneming tot leerling staat, behalve het opnemen in de broederschap, het verkrijgen van zelfkennis centraal. De gezellenbevordering en de meesterverheffing staan in het teken van respectievelijk de relatie tot de medemens en die met de Opperbouwmeester.

Bron: www.vrijmetselarij.nl


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu